“ვულოცავ ქართულ “ისტებლიშმენტს” საკუთარი ეკონომიკის განადგურებას” – თინა კანდელაკი

რუსეთში მოღვაწე, წარმოშობით ქართველი ჟურნალისტი, თინა კან­დე­ლა­კი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­ში ფრე­ნის აკ­რძალ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით “ტვი­ტერ­ზე” ცი­ნი­კუ­რი პოს­ტით გა­მო­ეხ­მა­უ­რა:

“ვუ­ლო­ცავ ქარ­თულ “ის­ტებ­ლიშ­მენტს” სა­კუ­თა­რი ეკო­ნო­მი­კის თან­მიმ­დევ­რულ გა­ნად­გუ­რე­ბას” – წერს კან­დე­ლა­კი.

შეგახსენებ, რომ რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა ხელი მო­ა­წე­რა ბრძა­ნე­ბას, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, სა­ქარ­თვე­ლოს­თან ავი­ა­გა­და­ზიდ­ვე­ბი დრო­ე­ბით აკ­რძა­ლა. შე­სა­ბა­მი­სი ბრძა­ნე­ბა კრემ­ლის სა­იტ­ზეა გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი.