მოსკოვში შობადობის და სიკვდილიანობის მაღალი რეიტინგი დაფიქსირდა

რუსეთის დედაქალაქი შობადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებლით, ლიდერი გახდა. მის შემდეგ კრასნოდარის მხარე და სანკტ-პეტერბურგია.
2018 წლის მონაცემებით, მოსკოვში 132 000 ახალშობილი დაიბადა. ხოლო 122 000 კი გარდაიცვალა.
ამისდა მიუხედავად, რუსეთში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შობადობას უსწრებს.