მცი­რე­წლო­ვანს დე­დამ ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნა

მარ­ნე­ულ­ში მცი­რე­წლო­ვანს დე­დამ ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნა. ბავ­შვი წა­იქ­ცა და მაკ­რატ­ლით, რო­მე­ლიც სა­ვა­რა­უ­დოდ, ხელ­ში ეჭი­რა, ჭრი­ლო­ბა მი­ი­ღო.

და­შა­ვე­ბულს შე­მა­ვა­ლი ჭრი­ლო­ბა მკერ­დის არე­ში აღე­ნიშ­ნე­ბა. რო­გორც მა­რუ­ნე­უ­ლის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­ნა­ცხა­დეს, ბავ­შვი თავ­და­პირ­ვე­ლად მათ­თან შე­იყ­ვა­ნეს, თუმ­ცა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კა­ტას­ტრო­ფის მე­დი­ცი­ნის რე­ნო­მო­ბი­ლით თბი­ლის­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს.