მწვანე თბილისი უსაცობო, ფართო ქუჩებით და გაღიმებული ადამიანებით