პი­ა­ნის­ტი და­ვით ხრი­კუ­ლი კა­რი­ე­რას სა­ზღვარ­გა­რეთ გააგ­რძე­ლებს

ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ცენ­ტრა­ლუ­რი მუ­სი­კა­ლუ­რი სკო­ლის — „ნი­ჭი­ერ­თა ათწლე­დის“ კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლი,პი­ა­ნის­ტი და­ვით ხრი­კუ­ლი კა­რი­ე­რას სა­ზღვარ­გა­რეთ გააგ­რძე­ლებს.

24 ივ­ნისს, თი­ბი­სი გა­ლე­რე­ა­ში და­თოს გა­მო­სამ­შვი­დო­ბებ­ლი სოლო კონ­ცერ­ტი ჩა­ტარ­და.  პი­ა­ნის­ტმა შო­პე­ნის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი შე­ას­რუ­ლა.

„ბავ­შვო­ბი­დან მქონ­და სურ­ვი­ლი და­მეკ­რა სოლო კონ­ცერ­ტი, რომ­ლის პროგ­რა­მა­შიც მხო­ლოდ შო­პე­ნის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი იქ­ნე­ბო­და. დრო­ე­ბით ვემ­შვი­დო­ბე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და სას­წავ­ლებ­ლად ამე­რი­კა­ში მი­ვემ­გზავ­რე­ბი. ამე­რი­კა სა­შუ­ა­ლე­ბას მომ­ცემს გა­ვიც­ნო სტუ­დენ­ტე­ბი მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნი­დან, გა­ვი­გო, თუ რო­გორ აზ­როვ­ნე­ბენ, რა ტექ­ნი­კებს ფლო­ბენ.