რუსეთში ზოგი ცხოველის მოშინაურება აიკრძალება

რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევმა, ხელი მოაწერა დადგენილებას, რომელშიც მოშინაურებისთვის აკრძალულ ცხოველთა ჩამონათვალია.

აღინიშნება, რომ იმ ცხოველთა მოშინაურებაა აკრძალული, რომლებიც საკუთარი მფლობელებისთვის, გარკვეულ საშიშროებას წარმოადგენენ. აიკრძალება ასევე იმ ცხოველთა გამოყენება, რომელთა ჩვეულ საარსებო გარემოსთან შედარებით, მომავალი პირობები შესაძლოა მკვეთრად განსხვავებული გახდეს.