ფი­რის გა­დაკ­ვრის და ქიმ­წმენ­დის ვა­უ­ჩე­რე­ბის მი­ღე­ბა ტაქ­სის მძღო­ლებს მიმ­დი­ნა­რე წლის 10 აგ­ვის­ტომ­დე შე­ეძ­ლე­ბათ

ტაქ­სის რე­ფორ­მის ფარ­გლებ­ში გა­და­ღებ­ვის, ფი­რის გა­დაკ­ვრის და ქიმ­წმენ­დის ვა­უ­ჩე­რე­ბის მი­ღე­ბა ტაქ­სის მძღო­ლებს მიმ­დი­ნა­რე წლის 10 აგ­ვის­ტომ­დე შე­ეძ­ლე­ბათ, ხოლო მისი გა­ნაღ­დე­ბა 1-ელ ოქ­ტომ­ბრამ­დე უნდა მოხ­დეს. ეს ვა­დე­ბი თბი­ლი­სის მერ­მა კახა კა­ლა­ძემ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე  განაცხადა.