ცნობილი მწერალი საკუთარი რომანების გამო შესაძლოა, გაასამართლონ – ელიფ შაფაქის წიგნებს პროკურატურა სწავლობს

თურ­ქმა სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა რამ­დე­ნი­მე მწერ­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ აღ­ძრეს საქ­მე, მათ შო­რის არის ცნო­ბი­ლი მწე­რა­ლი ქალი – ელიფ შა­ფა­ქი.
„გარ­დი­ა­ნის“ ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გა­მო­ძი­ე­ბა მას შემ­დეგ და­ი­წყო, რაც სო­ცი­ა­ლურ მე­დი­ა­ში ბინ­ძუ­რი კამ­პა­ნია აგორ­და – მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი წე­რენ ბავ­შვე­ბის მი­მართ სას­ტიკ მო­პყრო­ბა­სა და სექ­სუ­ა­ლურ ძა­ლა­დო­ბა­ზე, მწერ­ლებს კი ასე­თი პრაქ­ტი­კის გა­მარ­თლე­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ. მო­საზ­რე­ბის არ­გუ­მენ­ტე­ბად სხვა­დას­ხვა რო­მა­ნი­დან ცი­ტა­ტე­ბი მოჰ­ყავთ.
ელიფ შა­ფა­ქი ამ­ბობს, რომ ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ათა­სო­ბით შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი გზავ­ნი­ლი მი­ი­ღო, პრო­კუ­რა­„სურთ გა­მო­ი­ძი­ონ ყვე­ლა პა­სა­ჟი, სა­დაც კი ბაშ­ვე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ძა­ლა­დო­ბა­ზეა სა­უ­ბა­რი. ყვე­ლა­ზე ირო­ნი­უ­ლი კი ის ფაქ­ტია, რომ თურ­ქეთ­ში ქა­ლებ­სა და ბავ­შვებ­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი სულ უფრო იმა­ტებს. სა­სა­მარ­თლო­ე­ბი არა­ნა­ირ ზო­მას იღე­ბენ, კა­ნო­ნე­ბი არ შეც­ვლი­ლა. ასე რომ, ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ მოქ­მე­დე­ბა და­ი­წყონ, მწერ­ლებს ასა­მარ­თლე­ბენ. ეს უდი­დე­სი ტრა­გე­დი­აა,“ – ამ­ბობს შა­ფა­ქი.
ინ­გლი­სუ­რი PEN-ის დი­რექ­ტო­რი, ან­ტო­ნია ბი­ა­ტი აცხა­დებს, რომ ორ­გა­ნი­ზა­ცია ძა­ლი­ან შე­აშ­ფო­თა საფრ­თხემ, რაც შა­ფაქს ემუქ­რე­ბა.
„ის არის უზო­მოდ ნი­ჭი­ე­რი მწე­რა­ლი და სამ­ყა­რო­ში, რო­მელ­შიც ჩვენ ვცხოვ­რობთ, არა­სო­დეს არ უნდა იყოს და­ნა­შა­უ­ლი მხატ­ვრუ­ლი პრო­ზის წერა და შე­ნიშ­ვნის გა­მოთ­ქმა “, – გა­ნა­ცხა­და ან­ტო­ნია ბი­ატ­მატუ­რის­თვის კი მისი ორი რო­მა­ნია სა­ეჭ­ვო – „თვალ­თა­ხედ­ვა“ და „ევას სამი ქა­ლიშ­ვი­ლი“.

 

წყარო: ambebi.ge