ჯაბა ხუბუა სააკაშვილზე – ის ვერ ბრუნდება. ესენი კი…

ჟურნალისტი ჯაბა ხუბუა პარლამენტის წინ შექმნილ მდგომარეობას პოეტ ტარიელ ჭანტურიას ლექსში არწერილ სიუჟეტს ადარებს: “ოდისევსი სანამდის დაუბრუნდა ითაკას, პენელოპამ მანამდის არაერთხელ იტაკა” – წერს ჯაბა ხუბუა.